خراسان بلاک چین درباره ما
انجمن بلاک‌چین خراسان، سازمانی مردم‌نهاد با محوریت پارک علم و فناوری خراسان است که برای جامعه بلاک‌چین خراسان ایجاد گردیده است. این انجمن فعالیت خود را در راستای ترویج این حوزه در خراسان آغاز نموده است و با همکاری نهادهای مختلف بالأخص پارک علم و فناوری مشهد برای رشد و توسعه متخصصین و علاقه‌مندان این حوزه گام برخواهد داشت.
بومی‌سازی دانش فنی بلاک‌چین در ایران و به‌خصوص خراسان، تبدیل انجمن بلاک‌چین خراسان به‌عنوان سه حوزه برتر آموزش‌دهنده فناوری بلاک‌چین در ایران و نهایتاً پشتیبانی و حمایت اعضا انجمن در محیط‌ها و جوامع داخلی و بین‌المللی ازجمله چشم‌اندازهای انجمن بلاک‌چین خراسان می‌باشد.
این انجمن با مأموریت گرد هم آوردن متخصصان حوزه بلاک‌چین خراسان ایجاد گردیده است. اهداف این انجمن استفاده از تجربیات و خرد جمعی، تجزیه‌وتحلیل در مورد فناوری‌های جدید، ساخت اتاق فکر حرفه‌ای و تعهد به استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد نوآوری و نهایتاً معرفی انجمن به‌عنوان یک مشاور ایمن در حوزه توسعه کسب‌وکارهای فناوری‌های بلاک‌چین می‌باشد.

درباره انجمن

انجمن بلاک‌چین خراسان، سازمانی مردم‌نهاد با محوریت پارک علم و فناوری خراسان است. این انجمن فعالیت خود را در راستای ترویج حوزه فناوری بلاکچین در خراسان رضوی آغاز نموده است و با همکاری نهادهای مختلف بالأخص پارک علم و فناوری خراسان برای رشد و توسعه متخصصین و علاقه‌مندان این حوزه گام برخواهد داشت. این انجمن با چشم‌انداز تبدیل انجمن بلاک‌چین خراسان به‌عنوان سه حوزه برتر آموزش‌دهنده فناوری بلاک‌چین در ایران و نهایتاً پشتیبانی و حمایت اعضا انجمن در محیط‌ها و جوامع داخلی و بین‌المللی تشکیل گردیده است. اهداف این انجمن استفاده از تجربیات و خرد جمعی، تجزیه‌وتحلیل در مورد فناوری‌های جدید، ساخت اتاق فکر حرفه‌ای و تعهد به استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد نوآوری و نهایتاً معرفی انجمن به‌عنوان یک مشاور ایمن در حوزه توسعه کسب‌وکارهای فناوری‌های بلاک‌چین می‌باشد.

آئین نامه کارگروه ها

اساسنامه انجمن

چارت سازمانی

آیین‌نامه مربوط به کارگروه‌های انجمن بلاک‌چین خراسان به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

اساس‌نامه انجمن بلاک‌چین‌خراسان، پس از تائید و تصویب نهایی هیئت امنا و هیئت‌رئیسه‌ی‌انجمن‌‌بلاکچین‌خراسان بر روی این سایت بارگزاری خواهد شد.

پس از عضوگیری و تشکیل هیئت رئیسه براساس اساسنامه مدون یک چارت سازمانی برای انجمن‌بلاک‌چین‌خراسان تبین شده و جهت اطلاع اعضا بر روی سایت قرار خواهد گرفت.