اعضای انجمن بلاک‌چین خراسان

برخی از اعضای انجمن که تمایل داشتند اطلاعات تماس آن‌ها، به منظور تعامل مستقیم با جامعه بلاک‌چین، در دسترس عموم قرار گیرد، در لیست ذیل معرفی می‌شوند.

حامیان خراسان بلاکچین

حامیان

موسسین خراسان بلاکچین

موسسین

اعضای حقوقی خراسان بلاکچین

اعضای حقوقی

اعضای فناور خراسان بلاکچین

اعضای فناور

حامیان انجمن بلاکچین خراسان

برخی از حامیان که تمایل داشتند اطلاعات تماس آن‌ها، به منظور تعامل مستقیم با جامعه بلاکچین، در دسترس عموم قرار گیرد، در لیست ذیل معرفی می‌شوند.

خراسان بلاک‌چین ایران بلاک‌چین خراسان بلاک‌چین پارک علم و فناوری خراسان

موسسین انجمن بلاکچین خراسان

تشکل فعلی این انجمن، متخصصانی هستند که بر حوزه بلاکچین تسلط داشته و در این حوزه فعالیت دارند. این اعضا با هدف توسعه و گسترش فناوری بلاک‌چین و تبادل اطلاعات گرد هم آمدند.

سعید قنبرزاده

سعید قنبرزاده

هم بنیانگذار مجموعه پِی کان

سید محمد علی دبیری

سید محمد علی دبیری

هم بنیانگذار مجموعه همتاپِی

دکتر علی جاهدی

دکتر علی جاهدی

مدیر مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان

محمد محمدی

محمد حسن محمدی

مدیرفنی و هم بنیانگذار پیگام

امیررضا جلایر

امیررضا جلایر

هم بنیانگذار مجموعه شناسه

سامان-بیرقی

سامان بیرقی

هم بنیانگذار مجموعه او ام پی فینکس