اعضای انجمن بلاک‌چین خراسان

برخی از اعضای انجمن که تمایل داشتند اطلاعات تماس آن‌ها، به منظور تعامل مستقیم با جامعه بلاک‌چین، در دسترس عموم قرار گیرد، در لیست ذیل معرفی می‌شوند.

حامیان خراسان بلاکچین

حامیان

موسسین خراسان بلاکچین

موسسین

اعضای حقوقی خراسان بلاکچین

اعضای حقوقی

اعضای فناور خراسان بلاکچین

اعضای فناور

حامیان انجمن بلاکچین خراسان

برخی از حامیان که تمایل داشتند اطلاعات تماس آن‌ها، به منظور تعامل مستقیم با جامعه بلاکچین، در دسترس عموم قرار گیرد، در لیست ذیل معرفی می‌شوند.

خراسان بلاک‌چین ایران بلاک‌چین خراسان بلاک‌چین پارک علم و فناوری خراسان

هئيت مديره انجمن بلاکچین خراسان

تشکل فعلی این انجمن، متخصصانی هستند که بر حوزه بلاکچین تسلط داشته و در این حوزه فعالیت دارند. این اعضا با هدف توسعه و گسترش فناوری بلاک‌چین و تبادل اطلاعات گرد هم آمدند.

احمد-حنتی فرد

دکتر احمد جنتی فرد

مدیرعامل

سید محمد علی دبیری

مهندس محمد علی دبیری

نایب رییس هیئت مدیره

دکتر علی جاهدی

دکتر علی جاهدی

رئیس هیئت مدیره

سمانه-بیات

مهندس سمانه بیات

عضو هیئت مدیره

سامان-بیرقی

سامان بیرقی

عضو هیئت مدیره