خدمات انجمن بلاک‌چین خراسان

انجــمـن بـلاک‌چــین خراســان در راســتای دسـتیابی به اهـــداف و چشــم‌انداز پیش‌بینی شــده بـرای انجـمـن، خدمــاتـی را بـرای اعضـای خــود در نظر گرفته‌است.

قرارداد هوشمند

قراردادهای هوشمند به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از انجمن بلاک‌چین خراسان، مباحث مربوط به توسعه‌ی قراردادها به صورت هوشمند در حوزه بلاک‌چین را بررسی می‌کند. این قراردادها در بستر اتریوم صورت می‌پذیرد. کارگروه مربوطه آن نیز در انجمن بلاک‌چین خراسان به بررسی، تحلیل و آموزش مباحث مربوط به توسعه‌ی قراردادهای هوشمند در حوزه بلاکچین می‌پردازد و به کسب‌وکارها در این زمینه مشاوره می‌دهد.

رمز ارزها

کارگروه رمز ارزها با هدف گرد هم آمدن مجموعه‌ای از متخصصین در حوزه رمز ارزها و همچنین بررسی دغدغه‌های حوزه تبادل معاملات دیجیتال تشکیل گردیده است. با توجه به فراگیری استفاده از رمزارزها به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری بلاکچین، این مجموعه‌ی توانمند شامل متخصصین، دانشگاهیان و صرافان خراسان می‌باشد و به بررسی و تحلیل مسائل روز حوزه تبادل می‌پردازند.

تکنولوژی بلاک‌چین

تکنولوژی بلاکچین به‌عنوان یک کارگروه فعال و پیشرو در زمینه‌ی آموزش و توسعه فناوری‌های بلاک‌چین تشکیل گردیده است. فعالیت اصلی این کارگروه بر روی آموزش و افزایش سطح آگاهی و اطلاعات جامعه در ارتباط با حوزه فناوری بلاکچین می‌باشد.

استخراج

کارگروه استخراج، جهت فعالیت بیشتر و دقیق‌تر ماینرها و بررسی و تبیین و ابلاغ قوانین به این گروه تأسیس گردیده است.

در این کارگروه قوانین و مقررات ماینرها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و مسیری برای ادامه فعالیت این افراد در بستری قانونی آماده می‌گردد.